Có 1 kết quả:

jiàn jǔ

1/1

jiàn jǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to propose (for a job)
(2) to nominate
(3) to recommend