Có 1 kết quả:

jiàn tou

1/1

jiàn tou

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) employment agent (arch.)
(2) job broker