Có 1 kết quả:

jiàn tou diàn

1/1

jiàn tou diàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) job agency (arch.)
(2) employment shop