Có 1 kết quả:

jiàn gǔ

1/1

jiàn gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sacrum (bone at the base of the spine)