Có 1 kết quả:

huāng liáng

1/1

huāng liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

desolate