Có 1 kết quả:

huāng táng wú jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

preposterous