Có 1 kết quả:

huāng shān yě lǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

wild, mountainous country