Có 1 kết quả:

huāng qì

1/1

huāng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to abandon
(2) to let go to waste