Có 1 kết quả:

huāng yín wú chǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

shameless