Có 1 kết quả:

huāng wú rén yān

1/1

Từ điển Trung-Anh

desolate and uninhabited (idiom)