Có 1 kết quả:

huāng miù jué lún ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) absolutely ridiculous (idiom); preposterous
(2) the height of folly