Có 1 kết quả:

Lì pǔ

1/1

Lì pǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lipu county in Guilin 桂林[Gui4 lin2], Guangxi