Có 1 kết quả:

jì cài

1/1

jì cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris)