Có 1 kết quả:

dàng qiū qiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

to swing (on a swing)