Có 1 kết quả:

yìn liáng

1/1

yìn liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shady and cool