Có 1 kết quả:

yào jì shī

1/1

yào jì shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) drugstore
(2) chemist
(3) pharmacist