Có 1 kết quả:

yào fāng

1/1

yào fāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

prescription