Có 1 kết quả:

yào jiǎn

1/1

yào jiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

drugs test (e.g. on athletes)