Có 1 kết quả:

yào mián

1/1

yào mián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sterilized cotton (used for medical swabs)