Có 1 kết quả:

yào shuǐr

1/1

yào shuǐr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 藥水|药水[yao4 shui3]