Có 1 kết quả:

yào liú

1/1

yào liú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

medical abortion