Có 1 kết quả:

yào piàn

1/1

yào piàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a (medicine) pill or tablet
(2) CL:片[pian4]