Có 1 kết quả:

yào yòng

1/1

yào yòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) medicinal use
(2) pharmaceutical