Có 1 kết quả:

yào gāo

1/1

yào gāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ointment