Có 1 kết quả:

Hé lán ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Holland
(2) the Netherlands