Có 1 kết quả:

Hé lán zhū ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄓㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

guinea pig