Có 1 kết quả:

hé lán qín ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄑㄧㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

parsley