Có 1 kết quả:

Hé lán yǔ ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dutch (language)