Có 1 kết quả:

Hé ní ā lā

1/1

Hé ní ā lā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Honiara, capital of Solomon Islands (Tw)