Có 1 kết quả:

Hé bā tè

1/1

Hé bā tè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hobart, capital of Tasmania, Australia