Có 1 kết quả:

hè qiāng shí dàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of the military or police) to carry loaded rifles ready for an emergency