Có 1 kết quả:

Hé zé sì

1/1

Hé zé sì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Heze temple in Fuzhou, Fujian