Có 1 kết quả:

Hé lán dùn ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄉㄨㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dutch gulden