Có 1 kết quả:

hé lán dòu

1/1

hé lán dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

snow pea