Có 1 kết quả:

Hé lán zhū

1/1

Hé lán zhū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

guinea pig