Có 1 kết quả:

Pú tián

1/1

Pú tián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Putian prefecture level city in Fujian