Có 1 kết quả:

Pú tián shì

1/1

Pú tián shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Putian prefecture level city in Fujian