Có 1 kết quả:

shā lì ㄕㄚ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sari (loanword)