Có 1 kết quả:

Shā chē

1/1

Shā chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yeken nahiyisi (Yarkand county or Shache) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang