Có 1 kết quả:

shā lì

1/1

shā lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sari (loanword)