Có 1 kết quả:

Jǔ xiàn

1/1

Jǔ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jun county in Rizhao 日照[Ri4 zhao4], Shandong