Có 1 kết quả:

Mò sān bǐ kè ㄇㄛˋ ㄙㄢ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mozambique (Tw)