Có 1 kết quả:

Mò sān bǐ kè

1/1

Mò sān bǐ kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mozambique (Tw)