Có 1 kết quả:

mò bù rán

1/1

mò bù rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) equally true for (all the rest)
(2) the same thing applies (for everyone)