Có 1 kết quả:

Mò lì Dá wǎ Dá wò ěr zú Zì zhì qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

Morin Dawa Daur Autonomous Banner in Hulunbuir 呼倫貝爾|呼伦贝尔[Hu1 lun2 bei4 er3], Inner Mongolia