Có 1 kết quả:

Mò ěr zī bǐ gǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Port Moresby, capital of Papua New Guinea