Có 1 kết quả:

mò míng qí miào

1/1

mò míng qí miào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 莫名其妙[mo4 ming2 qi2 miao4]