Có 1 kết quả:

Mò sāng bǐ kè ㄇㄛˋ ㄙㄤ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mozambique