Có 1 kết quả:

Mò luó ní

1/1

Mò luó ní

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Moroni, capital of Comoros