Có 1 kết quả:

Mò luó ní

1/1

Mò luó ní

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Moroni, capital of Comoros