Có 1 kết quả:

Mò gāo kū

1/1

Mò gāo kū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mogao caves in Dunhuang 敦煌, Gansu